Motyw miłości rodzicielskiej

„Król Edyp” Sofoklesa

Chodzi tu o uczucie, jakim Edyp darzył córki. W Exodusie pozostawił dzieci pod opieką Kreona. Nakazał przy tym, by o chłopców nie troszczył się zbytnio, ponieważ byli mężczyznami: „I nie zabraknie im życia zasobów”. Większą uwagę miał przykładać do wychowania dziewcząt – małej Antygony i Ismeny, z którymi pożegnał się przed odejściem. Scena ta dowodzi ogromnej miłości, jaką darzył córki:


„O dziatki! Gdzież wy? Nie strońcie ode mnie,
Niech was obejmę w miłosnym uścisku
W rękach, co oczy niegdyś pełne błysku
Ojca w tak czarne pogrążyły ciemnie”


oraz wyrzutów sumienia, które go przytłaczały:

„Ojca morderca, on w łożu swej matki,
Z której ma życie i sam się narodził,
Waszym był ojcem, o nieszczęsne dziatki!
To wam w twarz rzucą. Więc któż wam swe serce
Odda? Któż pojmie? Któż w domu ugości?
Nikt! O nieszczęsne! W ciężkiej poniewierce
Żyć wam tu przyjdzie bez czci i miłości”
.

„Balladyna” Juliusza Slowackiego

Wdowa kocha obydwie córki, ale starsza z nich, przy nadarzającej się okazji odrzuca matczyną miłość. Filon obrazuje uczucia do nieboszczki Aliny, co podważa i wypacza całkowicie ich charakter. Kocha zbyt nierealnie. Słowacki zanegował tym samym ideał romantycznego uczucia. „Wywiódł” je na manowce zła i zbrodni. Właściwie tylko Wdowa mogłaby „ocalać” ideę miłości, bo jako jedyna cierpi z jej powodu i z jej powodu umiera. Nie wydaje na torturach imienia niedobrego, ale umiłowanego dziecka.

strona:    1    2    3  

Motyw - inne artykuły:
Motyw miłości tragicznej
Motyw miłości spełnionej
Motyw miłości rodzicielskiej
Motyw miłości w „Nad Niemnem”
Motyw miłości w „Konradzie Wallenrodzie” Mickiewicza
Problematyka miłości w „Ludziach bezdomnych” Żeromskiego
Motyw miłości w „Dziadach” Mickiewicza
Motyw miłości w dramacie „Romeo i Julia” Szekspira
Miłość w „Dziejach Tristana i Izoldy”
Miłość w „Lalce” Prusa
Motyw miłości w „Granicy”
Motyw miłości w „Mistrzu i Małgorzacie”