Jesteś w: Motyw rusyfikacji

Motyw rusyfikacji

 

Motyw rusyfikacji

Nowelistyka Elizy Orzeszkowej
„A...B...C...”


Polska w latach 1772 – 1918 pozostawała we władaniu obcych mocarstw, których celem było wynarodowienie ludności oraz zniszczenie polskiego dorobku kulturowego. Gdyby naród w tym okresie pozostawał bierny, zaborcy osiągnęliby swój cel. Ówczes... więcejRusyfikacja polskiej młodzieży na podstawie „Syzyfowych prac” Żeromskiego

Akcja pierwszej powieści Stefana Żeromskiego rozgrywa się w drugiej połowie XIX wieku, a dokładniej w latach siedemdziesiątych. Większość opisanych wydarzeń ma miejsce w niewielkim mieście Klerykowie, położonym na terenie zaboru rosyjskiego. Zasadność umieszczenia akcji w takim, a nie innym miejscu i czasie wynika historii Po... więcej