Jesteś w: Motyw rusyfikacji

Rusyfikacja polskiej młodzieży na podstawie „Syzyfowych prac” Żeromskiego


Akcja pierwszej powieści Stefana Żeromskiego rozgrywa się w drugiej połowie XIX wieku, a dokładniej w latach siedemdziesiątych. Większość opisanych wydarzeń ma miejsce w niewielkim mieście Klerykowie, położonym na terenie zaboru rosyjskiego. Zasadność umieszczenia akcji w takim, a nie innym miejscu i czasie wynika historii Polski.

Po upadku powstania styczniowego polskie społeczeństwo poddawane było surowym represjom, które stanowiły karę za zbyt wygórowane ambicje ludzi, którzy chcieli żyć w wolnym kraju i mieć pełnię swobód obywatelskich. Niewystarczająca karą była śmierć wielu mężczyzn, okaleczenia, których nie sposób było zagoić. Prócz zsyłek na wiele lat w głąb Rosji, zamykania w więzieniach, konfiskaty majątków, horrendalnie wysokich podatków, Polaków poddano rygorystycznej, acz stopniowej i szczegółowo zaplanowanej rusyfikacji.
Moskiewscy ideologowie kierowali akcją odpolszczania i wynarodowienia Polaków. Zbudowano specjalną sieć powiązanych jednostek kontrolujących powodzenie szeroko zakrojonej akcji. Polską kulturę ustawicznie eliminowano zarówno w miastach, jak i na wsiach.Głównym aspektem przynależności narodowej, nośnikiem narodowych zwyczajów, tradycji i idei patriotycznych, który chcieli zlikwidować Rosjanie, był język polski. Zaborcy położyli na to szczególny nacisk, gdyż zdawali sobie sprawę, że jeśli wychowają pokolenie w duchu pełnego odpolszczenia, to będą mieli nowych, rosyjskich obywateli. Dlatego też akcja rusyfikacyjna objęła przede wszystkich szkoły.

Ważnym czynnikiem sprzyjającym idei zaborcy był fakt, iż starsze pokolenie po klęsce 1864 roku pogrążyło się w apatii i marazmie, było pozbawione sił i nadziei na wolność, oddając funkcję wychowawczą swych pociech placówkom oświatowym. A tam już czyhał niewidoczny wróg, dla którego młodzież był najłatwiejszym celem. Uczniowie z dala od domu stanowili oczywiście najłatwiejszy cel dla manipulatorów, można było w bardzo krótkim czasie uformować ich charakter i postawy w sposób najkorzystniejszy dla władzy. Młodzi ludzie bardzo szybko dawali się zrusyfikować, zaczęli nienawidzić ojczyzny, odcinać się od polskiej historii, tradycji i kultury, przechodzić na ateizm.

strona:    1    2    3    4    5    6    7  

Motyw - inne artykuły:
Motyw rusyfikacji

Rusyfikacja polskiej młodzieży na podstawie „Syzyfowych prac” Żeromskiego