Jesteś w: Motyw rusyfikacji

Rusyfikacja polskiej młodzieży na podstawie „Syzyfowych prac” Żeromskiego


Pokolenie dzieci uczestników powstania styczniowego wzrastało w atmosferze całkowitej pogardy dla kraju, historii i kultury Polski. Stosowane metody działały najbardziej na jednostki zagubione, wrażliwe, pozbawione troskliwej opiek najbliższych, inteligentne, tworząc z nich osoby pragnące wyrzec się swych korzeni i być Rosjaninem.

Przegląd najczęściej stosowanych metod rusyfikacji w Królestwie Polskim na podstawie Syzyfowych prac:

- język rosyjski językiem wykładowym,
- zakaz posługiwania się językiem polskim na terenie szkoły,
- nieobowiązkowe uczestniczenie w lekcjach języka polskiego,
- tłumaczenie kiepskich polskich utworów na język rosyjski głównym punktem zajęć z ojczystego języka,
- umieszczanie w planie lekcji języka polskiego w godzinach rannych, by zniechęcić uczniów,
- zakłamywanie historii Polski i uwypuklanie wad narodowych,
- wywyższanie historii rodziny carskiej i dokonań Rosji na arenie międzynarodowej,
- nagradzanie uczniów ulegających rusyfikacji,
- metoda pamięciowa główną metodą nauczania,
- zaniżanie poziomu zajęć z przedmiotów ścisłych, by nie rozwijać zdolności samodzielnego myślenia,
- rewizje i ciągłe kontrole podczas przerw oraz na stancjach,
- szpiegowanie i podsłuchiwanie na każdym kroku.

strona:    1    2    3    4    5    6    7  

Motyw - inne artykuły:
Motyw rusyfikacji

Rusyfikacja polskiej młodzieży na podstawie „Syzyfowych prac” Żeromskiego