Jesteś w: Motyw rusyfikacji

Rusyfikacja polskiej młodzieży na podstawie „Syzyfowych prac” Żeromskiego


Kolejny etapem akcji wynarodowienia było zaprzyjaźnianie się z chłopcami pedagogów i życzliwe podsuwanie im rosyjskich książek. Obserwujemy to w klasie VI, gdy uczniowie podzielili się na dwie grupy: Marcin Borowicz zgromadzi wokół siebie czytelników literatury rosyjskiej i lojalistów, przyjaciół Zabielskiego, który z chęcią użyczał swego mieszkania do spotkań młodzieży. Drugim ugrupowaniem byli „wolnopróżniacy”, czerpiący z życia same przyjemności. Członkowie tej grupy nie martwili się o stopnie, nie zależało im na zdobywaniu wiedzy. Prześlizgiwali się z klasy do klasy. Aby połączyć obie silne i liczne grupy i wyznaczyć im wspólny cel, Zabielski namówił Borowicza, który uważał go za wzór, mistrza i protektora, na zorganizowanie koła rusofilskiego. Rosjanie wykorzystali wówczas moment dojrzewania chłopców, którzy za wszelką cenę chcieli móc się z czymś lub kimś identyfikować, czuć się częścią czegoś wielkiego. Koło działało bardzo prężnie aż do przełomowego momentu, którym było pojawienie się nowego ucznia - Bernarda Siegera (Zygiera). Od taj chwili w gimnazjum uczniowie zaczęli pierwsze próby samodzielnego myślenia, stopniowo dojrzewając do patriotyzmu. Aby w pełni zrozumieć przebieg procesu rusyfikacji, warto pokusić się o dokładniejsze zanalizowanie treści wpajanych młodzieży na lekcjach. Nieświadomym ważności ówczesnego momentu dziejowego chłopcom wmawiano, że Polska jest krajem zakłamanym, złym, zaściankowym, niezdolnym do autonomiczności. Inspektor wypożyczał im książki, z które przedstawiały Polskę: „jako dom niewoli, gniazdo rozbestwionej szlachty, mordującej lud ruski przy akompaniamencie okrzyków psiakrew i psiadusza”. Przyswajali sobie: „urąganie tej polskości, wśród której wzrośli”. Cały czas za to powtarzano opowieści o wspaniałej carskiej familii, decyzjach dobrego i najsilniejszego na świecie kraju ze stolicą w Moskwie. Nazwiska i dzieła takich twórców, jak Mickiewicz, Słowacki czy Norwid były zakazane, przedmioty ścisłe prowadzone powierzchownie, ponieważ rozwijały samodzielne myślenie i wyobraźnię.

strona:    1    2    3    4    5    6    7  

Motyw - inne artykuły:
Motyw rusyfikacji

Rusyfikacja polskiej młodzieży na podstawie „Syzyfowych prac” Żeromskiego