Jesteś w: Motyw konfliktu

Motyw konfliktu


„Romeo i Julia” Williama Szekspira

W dramacie mamy przedstawione dwa zwaśnione i nienawidzące się wzajemnie arystokratyczne rody Werony. Z jednej strony czytamy o wyrozumiałej, pełnej godności i spokoju rodzinie Montekich, darzącej syna Romea ogromną miłością (matka umiera z tęsknoty, gdy Romeo zostaje skazany na banicję) oraz zaufaniem, tolerancyjną wobec jego skłonności do samotności, nieingerującą w jego sprawy, a z drugiej poznajemy ród Kapuletów. Są to ludzie zapalczywi, brutalni i często agresywni, mający bardzo wygórowane wyobrażenie o pozycji swej rodziny w społeczeństwie. Najbardziej jednak boli w Kapuletach ich despotyzm wobec Julii, którą ojciec bezwzględnie i kategorycznie zmusza do małżeństwa z niekochanym przez nią, acz zamożnym Parysem, a matka nie chce nawet wysłuchać jej argumentów („Nie mów nic do mnie, nic ci nie odpowiem; / Rób, co chcesz, wszystko mi to obojętne”).Konflikt miedzy rodami jest tłem, a zarazem czynnikiem sprawczym historii. Choć nie wiadomo nawet, jaki początek ma waśń, to najważniejsze jest – by pielęgnować w sobie nienawiść, czego dowodem są liczne bójki na placach Werony. Niezgoda osiągnęła już taki punkt, iż do walki wciągnięci zostali nawet służący.

Dopiero w momencie tragedii, rodziny widzą niedorzeczność swego postępowania, zdeformowanie pojmowania pojęcia honor (najważniejsze, by zabić przeciwnika, nie trzeba zastanawiać się nad jego winą). Niestety, jest już za późno. Historię podsumowują słowa Księcia: „Patrzcie, Monteki! Kapulecie! Jaka / Chłosta spotyka wasze nienawiści, / Niebo obrało miłość za narzędzie / Zabicia pociech waszego żywota; / I ja za moje zbytnie pobłażanie / Waszym niesnaskom straciłem dwóch krewnych. / Wszyscy jesteśmy ukarani”.

strona:    1    2    3    4    5  

Motyw - inne artykuły:
Motyw konfliktu