Jesteś w: Motyw samotności

Motyw samotności

 

Motyw samotności

„Cierpienia młodego Wertera” Goethego

Dla Wertera samotność jest balsamem dla serca. Wynika przede wszystkim z nadmiernej wrażliwości, poczucia wyobcowania i niezrozumienia go przez otoczenie.

„Giaur” Goethego

Ten romantyczny utwór jest obrazem dramatu samotnoś... więcej