Motyw rycerza

Oblicze rycerzy zakonnych poznajemy na przykładzie Hugona Danvelda, Zygfryda de Lve, Rotgiera, Kunona Lichtensteina, Konrada i Ulryka von Jungingen. Danveld jest osobą niezwykle cyniczną i bezwzględną, pragnącą zaspokoić swoją rozpustną żądzę, którą poczuł na widok Danusi Jurandówny. Dla niego honor rycerski jest czymś mało istotnym – na sądzie rycerskim przysięga na swoją cześć, że podczas walki z Jurandem poniósł go koń, choć w rzeczywistości uciekł, wystraszony siłą i walecznością pana ze Spychowa. Rotgier nie odczuwa żadnych wyrzutów sumienia, popełniając zbrodnicze czyny.


Kłamstwem i obłudą chce przekonać księcia Janusza do oddania ziem Juranda ze Spychowa jako zadośćuczynienie za krzywdy poniesione przez Zakon. Zygfryd każe okrutnie okaleczyć bezbronnego Juranda, a następnie bezwzględnie postępuje z jego córką, doprowadzając dziewczynę do obłędu. Jedynym ludzkim uczuciem, do którego jest zdolny, jest miłość do jedynego syna i szczera rozpacz po jego śmierci, która szybko jednak zamienia się w pragnienie zemsty. Kuno Lichtenstein jest uosobieniem wszystkich wad rycerzy zakonnych.

Nieco łagodniej Sienkiewicz przedstawił postać wielkiego mistrza Konrada von Jungingena, podkreślając jego świadomość, że bracia zakonni postępują niegodnie i żerują na krzywdzie ludzkiej. Jednak i on dostosowuje swoje rządy do polityki poprzedników i oczekiwań współbraci, choć czyni to z wewnętrznym przymusem. Z kolei Ulryk von Jungingen ma cechy prawdziwego rycerza: jest szlachetny, honorowy i waleczny.

Taki obraz rycerstwa, uwieczniony na kartach powieści, został podporządkowany wymowie ideowej powieści. Sienkiewicz obdarzył pozytywnymi cechami polskich rycerzy konfrontując ich z okrutnymi, bezwzględnymi i przekonanymi o swojej wyższości rycerzami zakonnymi. Ze zderzenia dwóch różnych światów, których reprezentanci kierowali się ściśle określonymi zasadami, jasno wynikało, że sprawiedliwość i ostateczne zwycięstwo stanie się zasługą strony polskiej.

strona:    1    2    3    4    5    6    7    8  

Motyw - inne artykuły:
Motyw rycerza