Ostatnio dodane

Motyw niedojrzałości w „Ferdydurke” Gombrowicza

Ferdydurke jest literacką odpowiedzią Witolda Gombrowicza na ataki krytyków wywołane publikacją debiutanckiego Pamiętnika z okresu dojrzewania. Zagadnienie dojrzałości (i niedojrzałości) fascynowało pisarza od początku twórczości.

Witold Gombrowicz w Ferdydurke porusza problem niedojrzałości, który uważa za na... więcejMotyw patriotyzmu

„Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego
Całkowicie innym człowiekiem, przeciwieństwem Parysa, jest z kolei Antenor – symbol szczerego patriotyzmu, szlachetności oraz dojrzałej mądrości. W swych wyborach kieruje się przede wszystkim dobrem ojczyzny, zapominając przy tym o prywatnym szczęściu ... więcejMotyw samobójstwa

„Antygona” Sofoklesa

Kilka postaci dramatu decyduje się ponieść śmierć z własnej ręki. Ów desperacki akt stanowi formę buntu wobec tego, co nieuniknione, sprzeczne z ich koncepcją życia. Jest to ostateczna próba zachowania wolności i udowodnienia tezy, że człowiek decyduje o swoim losie.
... więcejMotyw rycerza

„Pieśń o Rolandzie”

Ten wzorzec parenetyczny był w średniowieczu bardzo popularny. Średniowieczny rycerz, aby zostać pasowany, musiał przyjść na świat w „odpowiedniej” rodzinie, musiał mieć znakomity rodowód z tradycjami, czyli być „szlachetnie urodzony”. Roland był sios... więcejMotyw szatana

„Faust” Goethego

Mefistofeles zakłada się z Bogiem o duszę Fausta i za wszelką cenę postanawia wygrać. Jest duchem, który zawsze mówi „nie” i posiada ogromną moc. Z łatwością przybiera różne kształty, może podróżować w czasie i przestrzeni, za pomocą diabelskich sztuczek spełnia wszy... więcejMotyw szaleństwa

„Hamlet” Williama Szekspira

Nie do końca wiadomo czy udawane, czy prawdziwe, ale było ono reakcją Hamleta na przerastający go problem pomszczenia śmierci ojca. Niektórzy uważają, iż był to rodzaj maski, którą przywdział główny bohater, aby w ten sposób obserwować w spokoju wydarzenia toczące się ... więcejMotyw samotności

„Cierpienia młodego Wertera” Goethego

Dla Wertera samotność jest balsamem dla serca. Wynika przede wszystkim z nadmiernej wrażliwości, poczucia wyobcowania i niezrozumienia go przez otoczenie.

„Giaur” Goethego

Ten romantyczny utwór jest obrazem dramatu samotnoś... więcejMotyw przepowiedni

„Król Edyp” Sofoklesa

Przepowiednia jest w tym dramacie elementem sprawczym, maszyną wprawiającą wszystko w ruch. To przez nią Lajos i Jokasta pozostawiają swego nowonarodzonego synka w lesie na pożarcie zwierząt, to za jej przyczyną młody Edyp opuszcza Korynt i kochających rodziców, a w końcu – ... więcejMotyw wsi

„Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry

Choć pisarz wyidealizował wiejskie życie, to jednak wprowadził do dramatu postać niechętną takiemu otoczeniu. „Laleczka warszawska”, czyli Gucio według Klary, cierpiała katusze, przebywając w majątku Dobrójskiej. Na potwierdzenie tej myśli warto... więcejMotyw ojca i syna w „Doktorze Piotrze” Żeromskiego

Motyw konfliktu miedzy rodzicami a dziećmi często występuje w polskiej literaturze. Wystarczy wspomnieć takie tytuły, jak „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej czy „Chłopów” Reymonta. Również i Stefan Żeromski pokusił się o opisanie sporu między spokrewnionymi osobami, bohaterami opowiadania „Do... więcej